System monitoringu zakładany przez Agencję Ochrony Votum z Bydgoszczy

Specjalistyczna instalacja systemów służących alarmowaniu i systemów monitoringu to najważniejszy zakres świadczeń, z którego można skorzystać w Agencji Ochrony Votum. Instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu wykonywane są osobiście, przez osoby zatrudnione w agencji z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego. Udostępnione sprzęty mają certyfikaty oraz homologację, świadczące o tym, że można z nich korzystać w Polsce w tych budynkach, w jakich obowiązuje wysoki stopień zagrożenia. W każdym z systemów wykorzystane są: centrale mikroprocesorowe, czujniki ruchu, alarmy, czujniki magnetyczne, a także dźwiękowe nadajniki powiadomienia radiowego i GSM. Są to przyrządy, jakie później podłączone są do linii antysabotażowej.

Każdy system alarmowy obejmowany jest dwu letnią gwarancją, a także dwudziestocztero godzinnym serwisem na gwarancji. Jeżeli zleceniodawca zażyczy sobie po tym czasie, to w oparciu o osobną umowę udostępniony może zostać też serwis po gwarancji. Kompleksowe zabezpieczanie obiektów przy wykorzystaniu instalacji sygnalizacji sprawdzi się w przypadku: włamania, napadu, bądź wzniecenia ognia. Umożliwione jest także korzystanie z kontroli ochroniarzy. Oferowana ochrona Bydgoszcz zrobiona jest w szybkim czasie, z utrzymaniem tajemnicy zawodowej. Obszar działań zawsze przystosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Klienci mogą też zamawiać hybrydowy system nadzoru wizyjnego, łączący wideonadzór online z systemem alarmu z wideoweryfikacją. System ten systematycznie przekaże wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa budynku bez uczestnictwa pracowników ochrony, co zmniejszy wydatki w określonym miejscu pracy w tej dyscypliny. Wideonadzór może dotyczyć zarówno mieszkań prywatnych, jak i budynków przemysłowych. Klienci mogą także wybierać system alarmowy z wideoweryfikacją. Taka innowacyjna bezprzewodowa technika nadzorowania sprawdza się w wielu miejscach.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
(Visited 11 times, 1 visits today)
Dodaj komentarz
To powinno ci się spodobać